Projekty UE

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. Wartość projektu 12.714.535,50 PLN, a przyznane dofinansowanie 4.134.808,29 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Wartość projektu 49.962,60 PLN, a przyznane dofinansowanie 30.465,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.

 

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach w Dusseldorfie zakończone misją gospodarczą". Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM) Działanie 1.7. Promocja gospodarcza. Wartość projektu 359.623,20 PLN, a przyznane dofinansowanie 149.880,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Delphia Yachts Kot ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowej łodzi żaglowej Delphia 46". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Wartość projektu 3.050.000,00 PLN, a przyznane dofinansowanie 1.250.000,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.